ล่องเรือสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับ 4 วัดงาม ที่เกาะเกร็ด

นนทบุรี

เกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี อันเนื่องมาจากเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม ทั้งวัดวาอาราม เครื่องปั้นดินเผา การทำขนมไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพสะดวกสบายต่อการเดินทาง ตามประวัติกล่าวว่า เกาะเกร็ด เกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ในส่วนที่เป็นแหลม ต่อมาเกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำบริเวณตลิ่ง ส่งผลให้คลองขยาย พื้นที่บนแหลมจึงกลายเป็นเกาะ และเรียกตามลักษณะคือ “เกาะเกร็ด” มาจนถึงปัจจุบัน ด้านความเจริญมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานจากวัดวาอารามต่างๆ บนเกาะ และสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองร้างหลังจากถูกพม่ายึดครองกรุงศรีอยุธยา และกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งภายหลัง จากการกอบกู้เอกราชได้ในสมัยพระเจ้าตากสิน ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาตั้งหลักปักฐานเป็นชาวมอญที่มาจากกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 2 จึงมีผลให้เกาะเกร็ดมีศิลปะและสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลงเหลือให้คนรุ่นใหม่ได้เที่ยวชมศึกษาและอนุรักษ์ไว้ต่อไป ส่วนจุดเช็คอินที่น่าสนใจรอบเกาะมีดังนี้

วัดปรมัยยิกาวาส

เดิมชื่อวัดปากอ่าว เป็นวัดโบราณที่มีพระอุโบสถเป็นศิลปะยุโรป ซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 วัสดุที่ใช้ตกแต่งนำเข้าจากอิตาลี่

แต่ด้านขนบธรรมเนียมประเพณียังคงอนุรักษ์ไว้แบบชาวมอญ โดยรับสั่งให้เริ่มสวดเป็นภาษามอญ ซึ่งในปัจจุบัน (เมษายน 2563)

วัดปรมัยยิกาวาสเป็นวัดเดียว ที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฎกภาษามอญไว้ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานภายในโบสถ์อันงดงาม

วัดเสาธงทอง

เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเกาะเกร็ด เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์องค์ที่สูงที่สุดในอำเภอปากเกร็ด ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโบสถ์

มีความงดงามด้วยศิลปะในสมัยอยุธยา แบบย่อมุมไม้สิบสอง โดยมีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารล้อมรอบอยู่บนฐานถึง 2 ชั้น

นอกจากนี้ด้านหน้าโบสถ์ยังมีเจดีย์อีก 2 องค์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา และเจดีย์ทรงกลีบมะเฟืองอวบซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของโลก ส่วนสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ พระประธานเก่าแก่ปางมารวิชัยและต้นยางอายุร่วม 200 ปี

วัดไผ่ล้อม

สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอุโบสถที่งดงามด้วยลวดลายดอกไม้ตรงหน้าบัน และมีเจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์

รวมไปถึงเจดีย์ทรงมอญ และพระพุทธชินราช พระพุทธรูปหลวงพ่อโต เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั่วไป

วัดฉิมพลีสุทธาวาส

เดิมชื่อวัดป่าฝ้าย มีพระอุโบสถเก่าแก่ขนาดเล็กที่งดงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์บนฐานโค้งแบบเรือสำเภา บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีตุ๊กตาหินจากประเทศจีนอยู่ 2 ตัว เหนือพระอุโบสถ์มีเจดีย์ทรงมอญขนาดใหญ่ตั้งอยู่ งดงามด้วยการประดับประดาจากกระจกสีและล้อมรอบไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก 4 องค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com