รำลึกพระเจ้าตากเกรียงไกร ที่วัดกลางสวนดอกไม้วัดและดอยข่อยเขาแก้ว จ.ตาก

ตาก

วัดกลางสวนดอกไม้วัดและดอยข่อยเขาแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย วัดดอยข่อยแก้วและวัดกลางสวนดอกไม้ มักจะมีข้อมูลประวัติความเป็นมาอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันทางประวัติศาสตร์ในอดีต อีกทั้งยังตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก มีเส้นทางเดินทะลุถึงกัน หากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมจะรู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การเดินทาง เพราะนอกจากจะได้ชื่นชมโบราณสถานที่วัดดอยข่อยเขาแก้วแล้ว ยังได้ชื่นชมเสนาสนะที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามที่วัดกลางสวนดอกไม้อีกด้วย

วัดดอยข่อยเขาแก้ว หรือวัดพระเจ้าตาก

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนเขา สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ตามประวัติกล่าวว่า เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ใช้เสี่ยงทายบารมี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาตาก ซึ่งที่วัดจะมีลูกแก้วอยู่ 2 ลูกด้วยกัน พระเจ้าตากสินได้เสี่ยงทายโดยการใช้ไม้เคาะระฆังและอธิฐานว่า หากพระองค์มีบารมีมากพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่ชาวอาณาประชาราษฎร์ ขอให้ไม้เคาะระฆังขว้างไปยังถ้วย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของลูกแก้วทั้งสอง แล้วตัดแยกเป็นสองชิ้น แต่อย่าได้มีความเสียหายใดๆกับถ้วยแก้ว ภายหลังการอธิษฐานและขว้างไม้เคาะระฆังออกไป ก็มีผลเป็นไปตามคำอธิษฐานของพระเจ้าตากสิน จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ชาวบ้านที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยข่อยแก้ว ถึงบุญญาธิการและบารมีของพระองค์ หลังจากที่ถ้วยแก้วแยกออกเป็นชิ้นแล้ว ชิ้นหนึ่งได้นำไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์ที่วัดดอยข่อยเขาแก้ว ส่วนอีกชิ้นนำไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์ที่วัดกลางสวนดอกไม้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพระเจดีย์ผุพังลูกแก้วทั้งสองจึงหายไป

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

สำหรับโบราณสถานที่น่าสนใจภายในวัดประกอบด้วย วิหารโบราณ ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐขนาดใหญ่ เป็นร่องรอยของฐานวิหารในสมัยกรุงศรีอยุธยา, พระเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับซากพระวิหาร ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานลูกแก้วและเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระอังคารของพระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าตาก, พระอุโบสถโบราณสถานที่เหลือเพียงฐานและผนังบางส่วน รายรอบด้วยใบเสมาคู่ เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เป็นวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ ภายหลังจากที่พระอุโบสถเสื่อมโทรมลงไปมาก ได้มีการสร้างหลังคาคลุมเพื่อรักษาสภาพของโบราณวัตถุ ให้อยู่คู่กับวัดดอยข่อยเขาแก้วให้นานที่สุด, ศาลสมเด็จแม่นกเอี้ยง เป็นที่ระลึกถึงเสด็จแม่นกเอี้ยง พระมารดาของพระเจ้าตากสิน

วัดกลางสวนดอกไม้

ตั้งอยู่ห่างจากวัดดอยข่อยเขาแก้วประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์โบราณหรือเจดีย์เสี่ยงทายอันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด เจดีย์องค์นี้เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานลูกแก้ว ที่พระเจ้าตากสินได้ทำการเสี่ยงทายที่วัดดอยข่อยเขาแก้ว เป็นปูชนียสถานหนึ่งเดียวที่เก่าแก่และเป็นที่บูชาของชาวบ้าน

อีกด้านของวัดจะเป็นเสนาสนะที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความงดงามน่าเที่ยวชมไม่แพ้ของโบราณ ได้แก่ พระอุโบสถมหาอุตม์ ที่งดงามจากการตกแต่งด้วยกระจกสีด้านนอก ส่วนภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน บนผนังมีรูปจิตรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและราชสีห์เชิญยันต์ธงมหาอุตม์ หอระฆังรายรอบไปด้วยใบเสมาคู่, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน, หอระฆังพระมาลา, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงผนวชซึ่งภายในประดิษฐานรูปปั้นพระภิกษุตากสิน, พระธาตุทันใจพุทธตากสินประจิมทิศมิ่งมงคล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมาสักการบูชา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com