รวมสถานที่สุดขลัง ในนครชากังราว กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

กำแพงเพชร เป็นเมืองมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในอดีตจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดสุโขทัย เดิมชื่อว่า “เมืองชากังราว” และมีเมืองโบราณรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับบทความดีๆวันนี้เรามีแหล่องท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานมาแนะนำให้รู้จัก ถือเป็นที่สุดแห่งความเคารพนับถือของชาวกำแพงเพชร และเป็นสถานที่เที่ยวง่ายไม่ไกลกันมากนักในพื้นทีอำเภอเมืองกำแพงเพชร หากใครอยากชื่นชมโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัย ชากังราว รีบตามเรามาเลยค่ะ บอกก่อนเลยว่าสถานที่สุดเก่าแก่สุดขลังแบบนี้ หาดูจากที่อื่นได้ไม่ง่ายแล้วนะ

วัดเทพโมฬี  

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

หรือวัดหลวงพ่อโม้ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าเที่ยวอีกวัดหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร เดิมเป็นวัดทิ้งร้างเป็นเวลานานร้อยปี ซากปรักหักพังเป็นศิลาแลงจึงมีการสันนิษฐานว่าเป็นวัดร่วมสมัยกับโบราณสถานในอุทยานแห่งชาติกำแพงเพชรในสมัยที่ยังเป็นชากังราว ต่อมาได้รับการบูรณะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและอัยการจังหวัดกำแพงเพชร รวมไปถึงการบูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อโมฬีและหลวงพ่อแป้งข้าวหมาก ที่ปรักหักพังมานาน จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง วัดเทพโมฬีได้รับการบูรณะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2520 ไฮไลท์ที่โดดเด่นของวัดคือ หลวงพ่อโมฬี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อโม้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ สมัยอู่ทอง อยุธยาตอนต้น ที่งดงามและหาดูยากแล้วในปัจจุบัน

ศาลหลักเมือง

หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นศาลเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ ลิไท ที่เคยปกครองเมืองกำแพงเพชร โดยสร้างจากศิลาแลงทรงกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่จากพื้นขึ้นมาประมาณ 1 เมตร  มีรูปปั้นเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลงซึ่งเป็นของใหม่ ที่ปั้นขึ้นมาในปี พ.ศ. 2484 ทดแทนของเดิมที่สูญหายไป

หลังจากการปั้นรูปพระเศียรเทพารักษ์ขึ้นมาใหม่ ได้มีการทำกระจกครอบเอาไว้ เพื่อป้องกันการสูญหายและป้องกันการชำรุดทรุดโทรม ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรได้รับการบูรณะมาหลายครั้งแล้ว โดยครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2525 เป็นการบูรณะศาลาทรงไทยที่หลวงมนตรีราชได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 ซึ่งไม่ตรงกับกับรูปแบบของศาลหลักเมือง ทางผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ทำการปรับปรุงให้เป็นอาคารจัตุรมุข หันหน้าเข้าหาทิศทั้งสี่ ตรงตามหลักโหราศาสตร์ พร้อมกับสร้างเสาหลักเมืองจำลองและอัญเชิญมาวางไว้เพื่อให้ประชาชนมาสักการบูชา ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมักจะเป็นจุดหมายปลายแรกของผู้คนที่เดินทางเข้ามาในเมืองกำแพงเพชร หรือเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนจะเดินทางออกจากกำแพงเพชร เพื่อเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในเรื่องการเดินทางและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ศาลพระอิศวร

เครดิตภาพ: amnat30 / Shutterstock.com

เป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นเทวาลัยของศาสนาฮินดูหนึ่งเดียวในกำแพงเพชร ปัจจุบัน ( สิงหาคม 2563 ) เหลือเพียงซากฐานของอาคาร ที่ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสำริดจำลอง ที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้บูชา ศาลพระอิศวรในอดีตเคยประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรสำริดองค์เดิม แต่เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเยอรมันลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์ เพื่อจะส่งไปยังประเทศเยอรมัน แต่ถูกจับได้ที่กรุงเทพฯเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดเกล้าฯ ขอคืนและโปรดสร้างเทวรูปพระอิศวรจำลองให้แก่ประเทศเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ส่วนองค์เดิมนั้น หลังจากซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร โดยมีการจำลองเทวรูปพระอิศวรสำริดไว้ที่ศาลพระอิศวรสำหรับให้ประชาชนกราบไหว้ ดังที่เห็นในปัจจุบัน

เครดิตภาพปก: amnat30 / Shutterstock.com

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com