ย้อนรอยพระราชวังในรัชกาลที่ 4 พระนครคีรีแห่งยอดเขาเพชรบุรี

Exclusive เพชรบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ เขาวัง เป็นโบราณสถานเก่าแก่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่ประทับในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารมากมายบนยอดเขา ซึ่งส่วนมากจะงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบจีน ส่วนสิ่งก่อสร้างที่งดงามและไม่ควรพลาดเที่ยวชมในอุทยานมีดังนี้

 หมู่พระที่นั่ง

พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งที่ใหญ่ในหมู่พระที่นั่งทั้งหมด ซึ่งในอดีตใช้สำหรับเป็นที่ประทับ รองดุ๊กโยฮัน อัลเบรกต์ ผู้สำเร็จราชการเมืองบรันชวิก ประเทศเยอรมนี และเจ้าหญิงอลิสซาเบธ สโตลเบิร์ก รอซซาล่า  โดยจะมีการจัดห้องต่างๆไว้สำหรับรองรับ

พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ เป็นลักษณะพระที่นั่งสองชั้น สร้างต่อจากพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆเป็นที่รับรองของพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระราชินี

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ลักษณะทางสถาปัตยกรรมการสร้างเป็น ปราสาทจัตุรมุขยอดปรางค์ห้ายอด ตกแต่งด้วยลวดลายที่เข้ากับยุคสมัย สร้างขึ้นเนื่องจากเอาไว้เป็นจุดเด่นสำหรับเป็นที่นั่งเมืองเพชรบุรี

พระที่นั่งราชธรรมสภา สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและธรรมแก่ข้าราชบริพารใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เนื่องจากทรงมีความสนใจในด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

หมู่พระตำหนักสันถาคารสถาน เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อสำหรับรองรับแขกพระราชอาคันตุกะที่มาสำเร็จราชการในสมัยนั้น โดยห้องต่างๆจะมีการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างสวยงาม

หอต่างๆ

หอชัชวาลเวียงชัย ในอดีตสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่หอสำหรับทอดพระเนตรดูดวงดาวต่างๆ เนื่องจากมีทัศนียภาพล้อมรอบเป็นที่ราบสูง มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเพชรบุรีได้อย่างงดงามสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของที่แห่งนี้คือสร้างเป็นทรงกลมสูงคล้ายกระโจมไฟที่โดดเด่นอย่างยิ่งประกอบกับหลังคารูปโดมที่แตกต่างจากหออื่นๆ

หอพิมานเพชรมเหศวร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารเล็กๆ 3 หลัง ใช้สำหรับประกอบพิธีพระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีเกี่ยวกับการโกนจุกของพระราชโอรส และพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังใช้เป็นเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หอจตุเวทปริตพัจน์ หอแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดับพระธรรมเทศนาและสวดพระปริตรเนื่องในวันธรรมสวนะ เมื่อมีวันสำคัญต่างๆพระสงฆ์จากหลายแห่งในจังหวัดเพชรบุรีจะมารวมกันแสดงธรรมในพื้นที่แห่งนี้

ศาลาต่าง ๆ

ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรการจัดงานนักขัตฤกษ์และงานประเพณี เช่นประเพณีสงกานต์ เมื่อมีงานประเพณีเกิดขึ้นจะใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตร

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

นอกจากนี้ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างอื่นๆมากมายที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่อันโบราณแต่ยังทรงคุณค่าและทันสมัยถึงปัจจุบัน เช่นโรงรถและโรงม้า ,ราชวัลลภาคาร ,ศาลาลูกขุน , ศาลาเย็นใจ ,โรงมหรสพหรือโรงโขน เป็นต้น


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com