ยอดเดินทางวันหยุดยาววันแรก ขึ้นรถทัวร์ 2.55 ล้านคน – ขับรถไปเอง 2.89 ล้านคัน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(10 ธ.ค.63) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม (คค.) แจ้งว่า ได้รายงานสถานการณ์ผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ วันที่ 9-13 ธ.ค.63 โดยข้อมูลสะสมวันที่ 9-10 ธ.ค.63 พบว่า มีการเดินทางรวมทั้งสิ้นกว่า 5.68 ล้าน แบ่งเป็นประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 2.55 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 5.09% มีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ 3.13 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 47.97% ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 2.89 ล้านคัน ขณะที่สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 48 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 50 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 75.00% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดที่กรุงเทพฯ มากที่สุด 7 ครั้ง

สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์ (จยย.) เกี่ยวข้อง 15 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 13 ราย เกิดที่ จ.สุพรรณบุรีมากที่สุด 3 ครั้ง นอกจากนี้ไม่มีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะทุกโหมดการเดินทาง (รถโดยสารสาธารณะ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน) ทั้งนี้พบอุบัติเหตุจากรถบรรทุก 3 ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ได้จัดระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 25 จุด จำนวน 9,073 คัน พบข้อบกพร่อง 4 คัน ได้สั่งการแก้ไขแล้ว ส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ 52 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด

นอกจากนี้กระทรวงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถประสานเจ้าหน้าที่ด้านการเดินทาง ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและรับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร.1356, ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584, ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586, ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146, ศูนย์รัชดา ขสมก. โทร. 1348, ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร. 1690 และศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543

https://www.dailynews.co.th/economic/811985


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com