เที่ยว-ชม ยอดเขาริกิ “ราชินีแห่งเทือกเขา” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ยุโรปตะวันตก (Western Europe)

ยอดเขาริกิ (Mount Rigi) หรือที่เรียกว่า “ราชินีแห่งเทือกเขา” (Queen of the Mountains)

เป็นเทือกเขาแอลป์ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง เทือกเขาทั้งหมดเกือบทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยน้ำจากแหล่งน้ำสามแห่งที่แตกต่างกัน ได้แก่ ทะเลสาบลูเซิร์น, ทะเลสาบซุกและทะเลสาบเลาเออร์ซ

เทือกเขานี้อยู่ในเทือกเขาชวีเซอร์แอลป์และแบ่งระหว่างเขตปกครองของชวีซและลูเซิร์น มียอดเขาหลักชื่อ Rigi Kulm ที่ความสูง 1,798 เมตรจากระดับน้ำทะเล

 

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Rigi


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com