เที่ยว-ชม มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ อัสซานัส โบลเกียห์ (Masjid Jame’ Asr Hassanil Bolkiah)

Brunei (บรูไน)

มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ อัสซานัส โบลเกียห์ (Jame’ Asr Hassanil Bolkiah Mosque) เป็นมัสยิดในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เป็นหนึ่งในสองมัสยิดแห่งชาติ อีกแห่งคือมัสยิด Omar Ali Saifuddien

เจมส์ อาร์ อัสซานัส โบลเกียห์ เป็นวะกัฟของสุลต่านฮัสซานัลโบลเกียห์สุลต่านองค์ที่ 29 และปัจจุบันของบรูไน การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ 20 เอเคอร์ในเมืองเคียรง ( Kiarong) มัสยิดแห่งนี้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยมีสุลต่านเข้าร่วมพิธีละหมาดมัคห์ริบและอิชาร่วมกับการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 48 พรรษา

มัสยิดสามารถรองรับผู้มาสักการะได้ 5,000 คนต่อครั้ง ทำให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

มัสยิดมีโดมสีทอง 29 โดมและหอคอยหอคอยสุเหร่า 4 แห่งที่มีความสูง 58 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Jame%27_Asr_Hassanil_Bolkiah_Mosque


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com