มัดรวม 3 วัดบนยอดเขา ที่บรรยากาศดีเวอร์ในนครราชสีมา

นครราชสีมา

นครราชสีมา หรือโคราช มีพื้นที่อยู่ในภาคตะวันเฉียงเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลายพืชพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีประชากรหลายชาติพันธ์อาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านความรุ่งเรืองสวยงามของสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆถือว่างดงาม หลากหลาย และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดปี สำหรับบทความท่องเที่ยววันนี้ เรามีวัดสวยงามที่เด่นตระการอยู่บนยอดเขาของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่นิยมในอันดับต้นๆของเหล่านักท่องเที่ยว วัดงามเหล่านี้อยู่แห่งหน ตำบลใดกันบ้าง ตามมาชมความงามกันได้เลยค่ะ

วัดป่าภูหายหลง

ตั้งอยู่ใน ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดพุทธที่สวยงามตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาละแวกเขาใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 300 ตารางกิโลเมตรของป่าไม้  ในปี พ.ศ. 2506 กรมประชาสงเคราะห์ได้เวนคืนที่ดินบนภูเขาเนื่องจากไม่เหมาะแก่การทำการเกษตรและให้ที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ใหม่ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมแก่เกษตรกร แต่วัดแห่งนี้ยังคงอยู่บนยอดเขาและถูกทิ้งร้างไปหลายสิบปี

ต่อมาในปี 2545 รัฐบาลอนุญาตให้สร้างพุทธสถานในสถานที่แห่งนี้ซึ่งแล้วเสร็จในวันที่ 19 กันยายน 2552 โดยด้านบนของยอดเขาเป็นพระอุโบสถที่งดงาม ตามด้วยเสนาสนะอื่นๆกระจายลดหลั่นไปตามยอดเขา และสวยงามมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูที่มีเมฆหมอกปกคลุม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

ตั้งอยู่ที่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง บนยอดเขาเสียดอ้า สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวปางประทานพร ชื่อ “พระพุทธสกลสีมามงคล”

หรือคนในท้องถิ่นเรียกว่าหลวงพ่อขาว การสร้างหลวงพ่อขาวมีสัดส่วนและความหมายดังนี้ ความสูง 45 เมตร หมายถึง ทรงอยู่ในพุทธกิจ 45 พรรษา หลังจากตรัสรู้ ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือพื้นดิน 56 วา หมายถึงความดีงามขอพระพุทธศาสนา 56 ประการ และบันไดจำนวน 1,250 ขั้น หมายถึงจำนวนพระสงฆ์ในเหตุการณ์จาตุรงคสันนิบาตร หรือ วันที่พระอรหันต์มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน 1,250 องค์

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทางนครราชสีมา แนะนำว่าไม่ควรพลาดสถานที่ดีๆ น่าเที่ยวชมและแวะสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

วัดป่าภูผาสูง

เครดิตภาพ: Chumphon_TH / Shutterstock.com

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงาม เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ โดยวัดป่าภูผาสูง ตั้งอยู่ในเขต ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน และอยู่บนยอดเขาเจ้าพ่อ ซึ่งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์

เครดิตภาพ: Chumphon_TH / Shutterstock.com

วัดงามแห่งนี้เป็นวัดที่ผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างให้ความเคารพศรัทธากันเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพที่งดงามของขุนเขาและบรรยากาศที่เงียบสงบแล้ว

เครดิตภาพ: Chumphon_TH / Shutterstock.com

ยังมีความอลังการของพระธาตุจอมผา หรือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง สีขาวขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่บนยอดเขา เชื้อเชิญสายตานักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปเยี่ยมชม จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดาอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com