เที่ยว-ชม ภูเขาช็อกโกแลต

Philippines (ฟิลิปปินส์)

ภูเขาช็อกโกแลต (Chocolate Hills) เป็นรูปแบบทางธรณีวิทยาในจังหวัดโบโฮลของฟิลิปปินส์ มีเนินเขาอย่างน้อย 1,260 เนิน แต่อาจมีมากถึง 1,776 เนินกระจายไปทั่วพื้นที่มากกว่า 50 ตารางกิโลเมตร

ภูเขาช็อกโกแลตถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในช่วงฤดูแล้งจึงมีชื่อ “ภูเขาช็อกโกแลต”

ภูเขาช็อกโกแลตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโบโฮล และอยู่ในรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในฟิลิปปินส์ของการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์

ภูเขาช็อกโกแลตได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ธรณีวิทยาแห่งชาติแห่งที่สามของประเทศและได้รับการเสนอให้รวมอยู่ในรายชื่อมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Chocolate_Hills


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com