เที่ยว-ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ รอยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum)

Brunei (บรูไน)

พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ รอยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศบรูไน 

เครดิตภาพ: khong katesorn / Shutterstock.com

ส่วนใหญ่เป็นที่เก็บเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของสุลต่านและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนการจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกเงินและทองคำของสุลต่านฮัสซานัลโบลเกียห์ที่ปกครองบรูไน เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยสุลต่านเอง

เครดิตภาพ: Hanna Summer / Shutterstock.com

อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นโครงสร้างโดมทองขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งกระเบื้องโมเสคที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีผังครึ่งวงกลมและปูด้วยพรมหรูหรา หินอ่อนถูกนำมาใช้ในการตกแต่งภายใน

เครดิตภาพ: khong katesorn / Shutterstock.com

การจัดแสดงหลักที่โถงทางเข้าเป็นรถม้าขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับขบวนพาเหรดที่แบกสุลต่านไปตามถนนในเมืองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปี ค.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังมีรถม้าคันที่สองซึ่งใช้ในพิธีราชาภิเษกปี พ.ศ. 2511 และในระหว่างการเสด็จเยือนบรูไนของสมเด็จพระราชินีนาถ 2515 ด้วย

เครดิตภาพ: mundosemfim / Shutterstock.com

การจัดแสดงรวมถึงโบราณวัตถุที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในประเทศ อาวุธยุทโธปกรณ์ทองคำและเงินมงกุฎฝังด้วยอัญมณีและของกระจุกกระจิกอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเครื่องแต่งกายในพิธี

รูปถ่ายที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นั้นคือภาพถ่ายสุลต่านยิ้มให้กับพิธีเข้าสุหนัต

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Regalia_Museum


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com