พาเที่ยว ราชธานีที่ 2 ของกรุงศรีอยุธยา พระนารายณ์ราชนิเวศน์ แห่งลพบุรี

ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุ และภาพประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวังนารายณ์ในอดีต  วังนารายณ์ ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นพระราชวังโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูของเมืองละโว้ในสมัยนั้น แต่เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างเมืองได้เสด็จสวรรคต ก็ปล่อยให้รกร้าง และได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมและทรงพระราชทานนามว่า“พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ต่อมาในปี พ.ศ.2504 ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์” ซึ่งพื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 3 เขตได้แก่

เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจได้แก่

อาคารพระคลังศุภรัตน์

หรือ สิบสองท้องพระคลัง เป็นอาคารที่ใช้ในการเก็บสินค้า และของใช้ในราชการในอดีต

อาคารพระเจ้าเหา อาคารประจำพระราชวัง ที่มีพระพุทธรูปพระเจ้าเหาประดิษฐานอยู่ภายใน

โรงช้างหลวง เป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานให้ชมเพียง 10 ฐาน

อาคารต้อนรับอาคันตุกะ

ใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศ บรรยากาศรอบนอกรายล้อมด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ถึง 3 สระ

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจได้แก่

พระที่นั่งจันทรพิศาล

เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมองคมนตรี ภายหลังเป็นพื้นที่จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงบุคคลสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์

พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นศิลปะแบบผสมระหว่างไทยกับฝรั่งเศส

และใช้เป็นสถานที่ต้อนรับอาคันตุกะ  

หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ


ลิขสิทธิ์ภาพ :https://th.wikipedia.org/wiki/พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีลักษณะเป็นพระที่นั่ง 4 องค์ เชื่อมต่อกัน คือ

  • พระที่นั่งพิมานมงกุฎ มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ปัจจุบันชั้นที่ 1 และ 2 ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุประมาณ 3,500-4,000 ปี และเทวรูปต่างๆในศิลปะเขมร ที่มีอิทธิพลกับประเทศไทย ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ 4 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงจัดแสดงเหมือนตอนที่ยังประทับอยู่ มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์บางส่วนที่ยังเหลืออยู่ เช่น ฉลองพระองค์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เป็นต้น
  • พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย เป็นท้องพระโรง สำหรับออกว่าราชการ
  • พระที่นั่งไชยศาสตรากร เป็นคลังเก็บอาวุธในสมัยรัชกาลที่ 4
  • พระที่นั่งอักษรศาสตราคม เป็นที่ประทับเวลาทรงพระอักษร

ทิมดาบ เป็นอาคารที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์

เขตพระราชฐานชั้นใน สิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจได้แก่

พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์

หมู่ตึกพระประเทียบ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 สำหรับเป็นที่พักของข้าราชการฝ่ายใน ตั้งอยู่หลังพระที่นั่งพิมานมงกุฎ

หากนักท่องเที่ยวท่านใดเข้ามา ก็จะเห็นบ้านสีเขียว 2 ชั้นหลังคาแดง อยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สถานที่แห่งนี้คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งเคยเป็นจวนผู้ว่าราชการหลังแรกของจังหวัดลพบุรี

 

 

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com