เที่ยว-ชม พระราชวังเว้

Vietnam (เวียดนาม)

พระราชวังเว้ (Imperial City of Hue หรือ Complex of Hue Monuments) เป็นพระราชวังเก่าแก่ของจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียน ในช่วงปีพ.ศ. 2345 – 2491 (รวม 146 ปี)

พระราชวังเว้มีพื้นที่ 5.2 ตารางกิโลเมตร รายรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ 4 ด้าน น้ำในคูเมืองถูกส่งมาจากแม่น้ำหอมผ่านประตูประตูน้ำหลายชุด

มีกำแพงอิฐล้อมรอบ 3 ชั้น จากลักษณะการก่อสร้างนี้ทำให้มีชื่อว่า ป้อมปราการจักรพรรดิ (Imperial Citadel)

ภายในป้อมปราการคือ Imperial City มีกำแพงล้อมรอบยาว 2.5 กิโลเมตร

ภายใน Imperial City คือเมืองต้องห้ามสีม่วง ซึ่งเป็นคำที่เหมือนกับพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่ง การเข้าถึงกล่องพื้นที่ส่วนนี้ จำกหัดไว้สำหรับราชวงศ์ของจักรพรรดิเท่านั้น

พระราชวังเว้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_City_of_Hu%E1%BA%BF


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com