พระราชวังบางปะอิน อีกหนึ่งความงามใต้ฟ้าอโยธยา         

พระนครศรีอยุธยา

หากใครที่ชอบไปเที่ยวแล้วเหนื่อยล้ากับการเดินทางที่แสนนาน วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกเพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่เรานำมาแนะนำต่อไปนี้อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเอง คือจังหวัดอยุธยาเมืองเก่าของเรานั่นเอง และที่ท่องเที่ยวที่เราแจกลายแทงวันนี้คือ พระราชวังบางปะอินจะมีอะไรน่าสนใจตามมาดูกันค่ะ

พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้ โดยมีสถานที่สำคัญหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ภายใน สถานที่สำคัญแห่งนี้ได้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททองและเคยรกร้างมาพักหนึ่งหลังจากที่อยุธยาถูกพม่าตีเมืองแตก แต่ก็กลับมามีความสำคัญอีกครั้งเมื่อปรากฏต่อสายตา กวีเอกสุนทรภู่ ท่านจึงได้ประพันเป็น นิราศพระบาท และได้เริ่มการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 4 และแล้วเสร็จในรัชกาลที่ 5 โดยการสร้างพระที่นั่งและตำหนักต่างๆ เป็นสถานที่ประทับรับรองอาคันตุกะและพระราชทานงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ สถานที่สำคัญภายในพระราชวังบางปะอินได้แก่

เขตพระราชถานชั้นนอก เป็นบริเวณที่พระเจ้าอยู่หัวใช้ออกมาประกอบพิธีต่างๆ ประกอบไปด้วย

หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือศาลพระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์ไทยองค์ที่ 24 แห่งอาณาจักรอยุธยา ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์เทวรูปจำลองของพระเจ้าปราสาททอง

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทอยู่กลางน้ำ โดยมีพระบรมรูปของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมในการแปรพระราชฐานของพระบรมวงศ์ และเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ        

สภาคารราชประยูร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

กระโจมแตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นกระโจมขนาดกลางสวยงามตามแบบ Gazebo

เรือนแพรพระที่นั่ง เป็นเรือนแพรแบบไทยโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นที่ประทับในการทรงสำราญพระอิริยาบถทางน้ำ

เขตพระราชถานชั้นใน เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และอัครมเหสีรวมไปถึงพระบรมศานุวงศ์ฝ่ายใน โดยมีสะพานเชื่อมจากพระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล ประกอบไปด้วย

พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหลังจากถูกไฟไหม้ทั้งองค์ในปี พ.ศ. 2481 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประดับในการเสด็จแปรพระราชฐานและรองรับพระราชอาคันตุกะ

หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นหอสูง 3 ชั้น ใช้สำหรับทอดพระเนตรดูโขลงช้างป่า และภูมิประเทศโดยรอบ

เก๋งบุปผาประพาส สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถภายในอุทยาน

พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยชาวสยามเชื้อจีนซึ่งถวายแด่ รัชกาลที่ 5 มีสถาปัตยกรรมในแบบจีน และเป็นพระที่นั่งสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 5

พระตำหนักฝ่ายใน เป็นเรือนของพระบรมวงศ์ฝ่ายใน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก มีทั้งสองชั้นและชั้นเดียวเรียงรายกันไป แต่ปัจจุบันได้มีการรื้อตำหนักลงเป็นบางส่วน

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com