เที่ยว-ชม พระราชวังของประมุขแห่งอัศวินแห่งโรดส์ ประเทศกรีซ

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

พระราชวังของประมุขแห่งอัศวินแห่งโรดส์ (Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes) หรือที่เรียกว่า คาสเตลโล (Castello)

เป็นปราสาทในยุคกลางในเมืองโรดส์บนเกาะโรดส์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมโกธิคในกรีซ ก่อนหน้านี้สถานที่นี้เคยเป็นป้อมปราการของ Knights Hospitaller ซึ่งทำหน้าที่เป็นพระราชวังสำนักงานใหญ่และป้อมปราการ

เดิมพระราชวังนี้สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 7 เพื่อเป็นป้อมปราการแบบไบแซนไทน์ หลังจากที่ Knights Hospitaller ยึดครองโรดส์และเกาะกรีกอื่น ๆ (เช่น Kalymnos และ Kastellorizo) ในปี พ.ศ.1852 พวกเขาได้เปลี่ยนป้อมปราการให้เป็นศูนย์กลางการปกครองและพระราชวังของประมุข

 


อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_the_Grand_Master_of_the_Knights_of_Rhodes


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com