ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทสองอารยธรรม ณ เมืองแห่งหุบเขา ประเทศเยอรมัน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ปราสาทหินทรายแดงที่หักพังนี้ มีเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิด เพราะไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังธรรมดา แต่เป็นปราสาทเก่าแก่ที่ร้อยเรียงเรื่องราวมากมายของเมืองที่โรแมนติกที่สุดของเยอรมันเอาไว้ นั่นคือ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แห่งเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน

เช่นเดียวกับปราสาทอื่นๆ ที่ในอดีตเคยถูกใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก ปราสาทไฮเดลเบิร์กก็เช่นกัน ในอดีตถูกสร้างเพื่อเป็นป้อมปราการและเปลี่ยนเป็นปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 13 แต่เป็นปราสาทที่มีความน่าสนใจกว่าปราสาทอื่นๆตรงที่ ปราสาทแห่งนี้ มีการสร้างผสมผสานระหว่างศิลปะโกธิคและเรเนซองค์ ซึ่งหาได้ยากนัก น่าเสียดายทีเดียวที่ปราสาทเสียหายจากสงครามระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศส เหลือเพียงส่วนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่มากที่สุดก็คือส่วนของอาคาร เฟรดริชส์บาว  (Friedrichbau) ที่สร้างเพิ่มเข้ามาตอนหลังด้วยศิลปะบารอค

นอกจากนี้ จุดที่สำคัญที่สุดอีกสองแห่งของปราสาทก็คือ Great Tun ถังไวน์มหึมา ที่เป็นถังไวน์ไม้โอ๊คที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตใช้เก็บรวบรวมไวน์จากที่ต่างๆที่ถูกส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการแก่เจ้าของปราสาท และ Elizabeth Gate ที่พระเจ้าฟรีดิชที่ 5 แห่งอาณาจักรโรมันศักดิ์สิทธิ์มีพระบัญชาให้สร้างเสร็จภายในคืนเดียวเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 19 ปี ของพระมเหสีคือ เจ้าหญิงเอลิซาเบธ

หากมองจากระเบียงของปราสาท จะเห็นแม่น้ำเนคคาร์ (Neckar) เบื้องล่างที่ทอดยาวและมีสะพาน Old Town Bridge พาดผ่าน บรรยากาศโดยรอบ โอบล้อมด้วยเทือกเขา Odenwald เพราะเมืองไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่กลางหุบเขานั่นเอง

สำหรับการเดินทาง  สามารถไปถึงปราสาทด้วยรถบัสประจำทางสาย 33 ขึ้นจาก Heidelberg Central Station ลงที่ Rathaus-Bergbahn แล้วนั่งรถราง Funicular  ต่อไปถึงปราสาท โดยค่ารถรางจะขายควบกับค่าเข้าปราสาทในบัตรเดียวกันเลย ราคา 7 ยูโร หรือราวๆ 244 บาท โดยไม่ขายแยกเฉพาะค่าเข้าปราสาท

เวลาที่เปิดให้เข้าชมของปราสาทไฮเดลเบิร์ก คือเวลา 08.00-18.00 น. และปิดให้เข้าชมในวันคริสต์มาส

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com