เที่ยว-ชม ปราสาทบูดา (Buda Castle) ประเทศฮังการี

Exclusive ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

ปราสาทบูดา (Buda Castle) หรือ ปราสาทบูดาวารีปาโลตา (ฮังการี: Budavári Palota) มีส่วนที่เป็นทั้งปราสาทและพระราชวังทางประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ฮังการี ตั้งอยู่ในบูดาเปสต์

ตัวปราสาทสร้างเสร็จครั้งแรกในปี พ.ศ.1808 แต่พระราชวังสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2292 ถึง พ.ศ.2312

อาคารในอดีตถูกเรียกว่าพระราชวังหลวง หรือปราสาทหลวง ปัจจุบันปราสาทเป็นที่ตั้งของหอศิลป์แห่งชาติฮังการีและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Buda_Castle


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com