เที่ยว-ชม ปราสาทคาร์ลสเตน ประเทศเช็กเกีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

ปราสาทคาร์ลสเตน (Karlstejn Castle) เป็นปราสาทสไตล์โกธิคขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.1891 โดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 (Charles IV) จักรพรรดิโรมันและกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย

ปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับรักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักรพรรดิ ตลอดจนมงกุฎเพชรของโบฮีเมียน , พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และสมบัติของราชวงศ์อื่น ๆ

ปราสาทคาร์ลสเตนตั้งอยู่ห่างจากปรากไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ในเขต Beroun ของเขตโบฮีเมียกลาง

ปราสาทคาร์ลสเตน เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงและมีผู้เยี่ยมชมบ่อยที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Karlštejn


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com