เที่ยว-ชม น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

Indonesia & Bali (อินโดนีเซีย - บาหลี)

น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) หรือ เตียต้า เอ็มพูล (Tirta Empul) เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะได้

วัดแห่งนี้ชาวบาหลีส่วนใหญ่มักนิยมเรียกว่า ปุระ เตียต้า เอ็มพูล (Pura Tirta Empul) เป็นวัดในศาสนาฮินดู (Pura แปลว่า วัด ส่วน Tirta Empul ก็หมายถึงบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ) ตั้งอยู่ใกล้เมือง เทมภัคสิริงค์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (เตียต้า เอ็มพูล) เป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี โดยไม่มีทีท่าว่าจะหมด

ชาวบาหลีมีความเชื่อว่า ถ้าได้อาบน้ำ และดื่มกินจะเป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังช่วยรักษาโรคภัยต่างๆ ได้ ดังนั้น ในวันสำคัญของทุกปี โดยเฉพาะวันเปลี่ยนศักราชใหม่ จะเห็นทั้งชาวบาหลี และนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาต่อแถวกันยาวเหยียด เพื่อได้อาบน้ำ ล้างหน้า รดศีรษะ ดื่ม หรือรองน้ำเก็บใส่ภาชนะกลับบ้าน อันเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ และเป็นสิริมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆ

น้ำจากบ่อผุดนั้นจะส่งไปตามท่อให้ชาวบ้านที่ศรัทธามาอาบ บางคนกรอกน้ำใส่ในขวด นำกลับบ้านเพื่อดื่มแก้โรคภัยไข้เจ็บได้

และอีกบ่อจะเป็นบ่อน้ำแบบโบราณที่เก็บอนุรักษ์ไว้ไม่ให้คนเข้าไปใช้ได้

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Tirta_Empul


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com