เที่ยว-ชม น้ำตก Latefossen เมือง Hordaland ประเทศนอร์เวย์

ยุโรปเหนือ (Northern Europe)

น้ำตก Låtefossen หรือ Låtefoss เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ในเขต Odda ของเมือง Hordaland ประเทศนอร์เวย์ น้ำตกมีความสูง 95 เมตร

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ น้ำตกมีลักษณะเป็นสายน้ำ 2 สาย

ไหลลงมาบรรจบกันที่ทะเลสาบ Lotevatnet ก่อนที่จะไหลไปใต้ถนนแห่งชาตินอร์เวย์ 13 (Norwegian National Road 13) ทำให้เกิดความงดงาม


ที่นี่จึงเป็นจุดแวะพักยอดนิยมของนักท่องเที่ยว


โดยทั่วไปจะมีคนให้ข้อมูลว่าน้ำตก Latefossen มีความสูง 165 เมตร อย่างไรก็ตามจากข้อมูลภูมิประเทศแสดงให้เห็นว่าความสูงดังกล่าวไม่ถูกต้อง


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com