เที่ยว-ชม น้ำตกพลิวา (Pliva Waterfalls) ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

เมืองจาจ์ส (Jajce) อยู่ในรัฐเซนทรัลบอสเนีย ตอนกลางของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 14 แต่เดิมเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในหกแห่งของยูโกสลาเวียเดิม ได้รับเอกราชในสงครามยูโกสลาเวียในช่วงทศวรรษ 90

น้ำตกพลิวา (Pliva Waterfalls) คือสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองจาจ์ส บริเวณที่เป็นน้ำตกจะอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม้น้ำสองสายคือ แม่น้ำพลิวา (Pliva River ) และแม่น้ำวรีบาส (Vrbas river)

น้ำตกพลิวา มีความสูงประมาณ 30 เมตร แต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในช่วงสงครามบอสเนีย และการโจมตีโรงไฟฟ้าที่อยู่ไกลออกไปจากแม่น้ำ พื้นที่ดังกล่าวจึงถูกน้ำท่วมและตอนนี้น้ำตกเหลือความสูงเพียง 22 เมตร

 

 

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Pliva_Waterfall


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com