เที่ยว-ชม น้ำตกบ่านซก หรือ น้ำตกเต๋อเทียน

Vietnam (เวียดนาม)

น้ำตกบ่านซก (Ban Gioc Waterfall) หรือน้ำตกเต๋อเทียน (Detian Falls) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ทางมณฑล Daxin ของจีน และ เมือง Trung Khanh ของเวียดนาม

น้ำตกบ่านซกเป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ตามแนวชายแดนของประเทศ รองจากน้ำตกอีกวาซู , น้ำตกวิกตอเรีย และ น้ำตกไนแองการา

เป็นเวลาหลายพันปีที่น้ำตกได้กัดเซาะยอดเขาจนสึกกร่อนไปตามกระแสน้ำอย่างช้าๆ จนปัจจุบันจะเห็นเป็นน้ำตกสองแห่งที่สวยงาม

ข้อมูลอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Ban_Gioc%E2%80%93Detian_Falls


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com