นั่งเล่นกับฝูงปลา ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ บนเทือกเขาสระบาป มีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม ในจังหวัดจันทบุรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยมียอดเขา มาบหว้ากรอก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ป่าในอุทยานเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น ห้วยตาโบ คลองพลิ้ว คลองนารายณ์ คลองโป่งแรด คลองสระบาป คลองคมบาง คลองนาป่า คลองขลุง คลองเคล คลองตรอกนอง คลองมะกอก คลองเสม็ด คลองน้ำแห้ง คลองตะปอนน้อย และคลองตะปอนใหญ่ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ป่า

ภายในอุทยานมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นคือฝั่งตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และสิ้นสุดตรงบริเวณ อลงกรณ์เจดีย์  หากนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม สำรวจในอุทยาน ก็จะพบกับป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ และพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ตะเคียนหิน ยางแดง กฤษณา ตาเสือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชพื้นล่างที่เพิ่มความเขียวขจีให้กับผืนป่าอย่างต่อเนื่อง เช่น หัสคุณ แก้มขาว หวายลิง กะพ้อ เต่าร้าง เป็นต้น และสิ่งที่ยังชี้ชัดถึงความสมบูรณ์และงดงามอีกอย่างหนึ่งคือ พืชอิงอาศัยหลายชนิด เช่น ชายผ้าสีดา เกล็ดนคราช และกล้วยไม้นานาชนิด ที่เกาะเกี่ยวอยู่ตามกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ ส่วนสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ทั่วไปก็จะเป็น เลียงผา หมูป่า ลิงกัง ชะนี อีเห็นข้างลาย นกนานาชนิด ปลาพลวง และสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ที่หลงใหลในธรรมชาติ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจดังต่อไปนี้

น้ำตกพลิ้ว

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นของอุทยาน มีลักษณะเป็นน้ำตกสองสาย ไหลทแยงลงมาจากหน้าผา บรรจบเป็นสายเดียวแล้วทิ้งตัวไหลผ่านชั้นหิน ลงสู่แอ่งเบื้องน้ำล่างอย่างงดงาม เป็นน้ำตกที่มีน้ำใสเย็นและมีน้ำไหลตลอดปี นักท่องเที่ยวนิยมลงแหวกว่ายเล่นน้ำกับฝูงปลาพลวงหิน ที่อาศัยอยู่ในลำธารและมีนิสัยคุ้นเคยไม่กลัวคน น้ำตกพลิ้วในอดีตเคยเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงเสด็จประพาสหลายครั้งในช่วงปี พ.ศ. 2417 – 2424 และทรงสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆไว้บริเวณน้ำตกอีกด้วย

อลงกรณ์เจดีย์

สร้างขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) พร้อมด้วยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี เมื่อปี พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว ด้วยกัน

สถูปพระนางเรือล่ม

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นโดย รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่รำลึกถึง พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี เหตุที่สร้างเป็น พีระมิด เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทน ดังเช่น พีระมิดในประเทศ อียีปต์ เนื่องจากพระองค์มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นที่บริเวณน้ำตกพลิ้ว ซึ่งอยู่กลางป่าที่มีเพียงเสียงรินไหลของธารพลิ้ว ภายในบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเหล่านี้แล้ว ภายในอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น น้ำตกคลองนารายณ์ อ่างศาล อ่างสรง ถ้ำพระนารายณ์ น้ำตกกลางและน้ำตกอัศจรรย์ ซึ่งจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกเส้นทางหนึ่ง ที่เพิ่มระยะทางเป็น 2.5 กิโลเมตร ในการเที่ยวชมธรรมชาติอย่างทั่วถึง

เครดิตภาพปก: isarescheewin / Shutterstock.com


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com