เที่ยว-ชม เที่ยว-ชม ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ประเทศนิวซีแลนด์

โอเชียเนีย Oceania (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ตั้งอยู่ที่เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกธารน้ำแข็งที่สวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์

สำหรับธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ สิ่งที่แตกต่างและไม่เหมือนกับธารน้ำแข็งที่อื่น นั่นคือ ธารน้ำแข็งแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาไปยังเขตป่าดิบชื้น ซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเป็นอย่างมาก และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ที่ใดในโลก

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com