เที่ยว-ชม ทะเลเกลือ Salar de Uyuni ประเทศโบลิเวีย

อเมริกาใต้ (South America)

ทะเลเกลือ Salar de Uyuni เป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวีย

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,500 เมตร

ไฮไลต์สำคัญของทะเลเกลือแห่งนี้คือ สีขาวละลานตาของเม็ดเกลือ ตัดกับสีฟ้าใสของท้องฟ้า เกิดเป็นภาพสวยงามจับตา

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน มวลทรายปกคลุมทั่วผืนน้ำ เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ส่องแสงระยิบระยับ สะท้อนมนต์เสน่ห์แห่งทะเลเกลือ

ในทางวิชาการเรียกปรากฎการแบบนี่ว่า ทะเลสาบแห้ง (Dry lake) โดยเป็นตะกอนของชั้นเกลือ ส่วนมากประกอบด้วย ทรายขนาดหินทรายแป้ง ที่มาจากแม่น้ำ จะมีลักษณะเป็นชั้นบางเรียงตัวกันหนามากกว่า 5 มิลลิเมตร ด้านบนจะเป็น mud crack จะพบตะกอนน้อยมากที่จะสามารถซึมผ่านเข้าไปในโพรงชั้นเกลือได้ บริเวณ mud crack ที่อยู่ด้านบนจะแห้ง เพราะเกิดการกักกร่อนโดยลม ซึ่งบริเวณ salt pan จะเป็นบริเวณที่ไม่มีการระบายเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีการสะสมของน้ำและมีการระเหยสูง ทำให้การสะสมของเกลือส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทะเลสาบน้ำเค็ม (lagoon)

ชั้นเกลือแบ่งเป็น

  • แอ่งตื้นบนแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่รวมตัวของน้ำและสารละลาย เมื่อน้ำระเหยไปจึงทิ้งสารประกอบพวกเกลือเอาไว้
  • แอ่งเกลือตื้นที่มีน้ำกร่อยขังอยู่

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ทะเลสาบแห้ง


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com