เที่ยว-ชม ทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ยุโรปตะวันตก (Western Europe)

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส 

ทะเลสาบเจนีวาได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส”

ทะเลสาบเจนีวามีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร หรือ 363,750 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทะเลสาบเจนีวา มีชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า ทะเลสาบเลม็อง (Lac Léman)

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ทะเลสาบเจนีวา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com