เที่ยว-ชม ทะเลสาบมัจโจเร ประเทศอิตาลี – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ยุโรปตะวันตก (Western Europe) ยุโรปใต้ (Southern Europe)

ทะเลสาบมัจโจเร (Lago Maggiore) หรือ ทะเลสาบแวร์บาโน (Lago Verbano) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างแคว้นปีเยมอนเตและแคว้นลอมบาร์เดียทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี กับรัฐตีชีโนทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทะเลสาบมัจโจเร มีเนื้อที่ 212 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลี ทอดตัวขนานไปกับเชิงเขาแอลป์และทะเลสาบลูกาโน

บริเวณทะเลสาบล้อมรอบไปด้วยภูเขาและเมืองตากอากาศ

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com