เที่ยว-ชม ทะเลสาบการ์ดา ประเทศอิตาลี

ยุโรปใต้ (Southern Europe)

ทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ทะเลสาบการ์ดาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเวโรนาและเบรสชา บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ มีพื้นที่ 360 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบการ์ดาเป็นทะลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี

 

 

 

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com