เที่ยว-ชม ถนนอารบัต ประเทศรัสเซีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินที่มีความยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

ถนนอารบัต คาดว่าสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นอย่างต่ำ ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางย่าน Arbat ของมอสโก เดิมทีถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญและเป็นที่ตั้งของช่างฝีมือมากมาย

ในช่วงศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ถนนอารบัตเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่ขุนนางศิลปินและนักวิชาการอาศัยอยู่ ในสมัยโซเวียตเป็นที่ตั้งของข้าราชการระดับสูงหลายคน

ปัจจุบันถนนอารบัต ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีอาคารเก่าแก่จำนวนมากและมีศิลปินจำนวนมากที่อาศัยและทำงานบน

ถนนสายนี้

อ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbat_Street


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com