เที่ยว ดามัสกัส (Damascus) ประเทศซีเรีย

ตะวันออกกลาง (Middle East)

ดามัสกัส (Damascus) ถือว่าเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายความหมายของชื่อ ดามัสกัส โดยที่ยอมรับกันในวงกว้าง เป็นคำในภาษาเซมิติกโบราณ ในความหมายของพื้นที่ชลประทาน จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำบาราดาและสาขาไหลผ่าน ดามัสกัสเป็นเมืองสำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนาของภูมิภาคเลอแวนต์

เมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซีเรีย เป็นศูนย์กลางของเขตมหานคร (Greater Damascus) ดามัสกัสมีภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย เนื่องจากอยู่ในเขตเงาฝน

ดามัสกัสมีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาได้ถูกเลือกเป็นเมืองหลวงของรัฐเคาะลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์จากปี ค.ศ. 661 จนถึงปี ค.ศ. 750 หลังชัยชนะของราชวงศ์อับบาซียะฮ์ ศูนย์กลางอำนาจของรัฐอิสลามได้ย้ายไปยังเมืองแบกแดด ดามัสกัสมีบทบาททางการเมืองลดลงในยุคนั้น โดยรื้อฟื้นกลับมามีความสำคัญอีกครั้งในยุคของราชวงศ์อะยุบิฮ์และสุลต่านมัมลูก


ปัจจุบันดามัสกัสเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางและที่ทำการของทุกกระทรวงของซีเรีย


ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 หลังจาก 8 ปีของสงครามกลางเมือง ดามัสกัสถูกประกาศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยน้อยที่สุดในโลกโดย ดิอิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต (EIU, ในเครือของนิตยสาร “ดิ อีโคโนมิสต์”)

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/ดามัสกัส


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com