ซึมซับจิตวิญญาณแห่งขุนเขา ณ หอสักการะฟ้าเทียนถาน

China (จีน)

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งของจีน ซึ่งผู้คนอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสักการะฟ้าดินอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีน  ก็คือ หอสักการะฟ้าเทียนถาน อันงดงามและอายุกว่า 600 ปี

หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เมื่อ ค.ศ. 1420 โดยมีชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอแผ่นดินและฟ้า ต่อมา ได้มีการสร้างหอสักการะ ตี้ถัน หรือ หอสักการะดินขึ้นในปี ค.ศ. 1534  ชื่อของหอนี้จึงกลายมาเป็นเทียนถัน หรือ หอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว

หอสักการะแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิในอดีตของแผ่นดินจีน เคยใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของชาวเมืองเป็นไปอย่างอุดมสมบูรณ์ ในหอสักการะประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ และลานหยวนชิว  ทั้งหมดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมทรงกลมกับทรงสี่เหลี่ยม ตามคติความเชื่อว่า “วงกลมคือฟ้า สี่เหลี่ยมคือแผ่นดิน” และ เสาหลัก 4 ต้น อันโดดเด่น ที่อยู่ในหอฉี่เหนียนเตี้ยนเป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลทั้ง 4 ของจีน  ศิลปะความงามอย่างประณีตและทรงเสน่ห์ทำให้หอฟ้าเทียนถานได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1998

การเดินทางไปหอสักการะเทียนถาน เมื่อหลังจากที่คุณเดินทางมาถึงเมืองปักกิ่งแล้ว สามารถเลือกเดินทางต่อไปยังหอสักการะฟ้าเทียนถาน ได้ด้วยรถโดยสารสาธารณะ สาย 6,34, 35,39,106,110 ค่าโดยสารเพียง 2 หยวน หรือ 9 บาท  หรืออีกทางเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 5 ลงที่ สถานี Tiantandongmen ก็จะลงในจุดที่ใกล้กับประตูทางเข้าด้านตะวันออกของหอสักการะฟ้าเทียนถาน ซึ่งสามารถเดินไปถึงได้

เวลาในการเปิดให้เข้าชม ประตูใหญ่ด้านหน้าจะเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00–22.00 น. ส่วนจุดเที่ยวชมอื่นๆ จะมีเวลาเปิดให้เข้าชมแตกต่างกันดังนี้  เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. -17.30 น. / เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. – 18.00 น. / เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 8.00 น. – 17.00 น.

ค่าเข้าชมหอสักการะฟ้าเทียนถานนั้น ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวจำนวนมาก ในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม บัตรผ่านเข้าประตูจะมีจำหน่ายในราคา 15 หยวน/คน หรือ 16 บาท และบัตรเข้าชมทุกสถานที่จำหน่ายในราคา 34 หยวน/คน หรือ 150 บาท  แต่ฤดูกาลอื่น อย่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม บัตรผ่านเข้าประตูจะมีจำหน่ายในราคา 10 หยวน/คน หรือ  45 บาท และบัตรเข้าชมทุกสถานที่จำหน่ายในราคา 28 หยวน/คน หรือ 125 บาท


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com