เที่ยว-ชม ซากโบสถ์นักบุญเปาโล

Macau (มาเก๊า)

ซากโบสถ์นักบุญเปาโล (Ruins of St. Paul’s) ซากอาสนวิหารนักบุญเปาโล เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซังตูอังตอนียู , มาเก๊า ประเทศจีน 

เดิมเคยเป็นโบสถ์สำคัญของมาเก๊า ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1602–1640 (พ.ศ.2145 – 2183) โดยคณะเยสุอิตในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โบสถ์นักบุญเปาโลได้ถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี พ.ศ. 2378 จนเหลือเพียงซากประตู

ข้อมูลอ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ซากอาสนวิหารนักบุญเปาโล


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com