ชวนย้อนรอย 700 ปี วัดแฮอินซา อารามหอสมุดอันลึกล้ำกลางหุบเขา

Korea (เกาหลี)

ย้อนกลับไปในสมัยอาราจักรชิลลา เมื่อ 1,200 ปี ก่อน ยุคที่พุทธศาสนาในดินแดนสามแคว้น โครยอ ชิลลาและแพคเจรุ่งเรืองถึงขีดสุด วัดแฮอินซา ได้ถือกำเนิดก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่าและมีบทบาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อวัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) มีความหมายว่า “อารามแห่งพระสมาธิอันล้ำลึก” หนึ่งในสามของวัดเซนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเทือกเขาคายาซาน เมืองฮับชอน จังหวัดเกียงซังนัม-โด สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.802 ในสมัยอาณาจักรซิลลา ด้วยสถาปัตยกรรมโบราณตามแบบของยุคสมัยซิลลา ซึ่งประกอบด้วยอิฐและไม้เป็นหลัก ภายในวัดจะมีงานแกะสลักไม้เก่าแก่ ภาพเขียน เจดีย์หิน โคมไฟหินซึ่งอายุเก่าแก่กว่าพันปี

สถานที่แห่งนี้ มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นที่เก็บรักษาแผ่นไม้แกะสลักสำหรับพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับเกาหลี อายุกว่า 700 ปี ซึ่งได้รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออก วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดที่มีคุณค่าของชาวพุทธในประเทศเกาหลี

การจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นไม้ เกิดขึ้นจากพระบัญชาของจักรพรรดิโกซอง แห่งอาณาจักรโครยอ ที่ทรงเชื่อว่าอำนาจพุทธคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย  การรุกรานจากข้าศึกและความทุกข์ยากของชาวเมืองได้  ใช้เวลาในการจารึกถึง 16 ปี (ค.ศ.1236-1251) มีจำนวนทั้งสิ้น 81,258 แผ่น เป็นการแกะสลักกลับหลังเพื่อที่จะ ใช้เป็นแม่พิมพ์ สามารถพิมพ์จากไม้ลงบนกระดาษในด้านที่ถูกต้องได้ทันที

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนแผ่นพิมพ์ไม้พระไตรปิฎกของเกาหลีให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1995

การเดินทางไปวัดแฮอินซา สามารถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 ในเมืองแดกู ลงที่สถานี  Seobu bus stop ทางออกที่ 3  แล้วต่อรถบัสจากสถานี Goryeong Intercity Bus Stop   มาลงที่สถานี Haeinsa Temple Intercity Bus Terminal  รถบัสจะออกทุกๆ 40 นาทีต่อเที่ยว จากนั้น ต้องเดินเท้าไปอีก 1 กม. ประมาณ 20 นาทีก็จะถึงวัดแฮอินซา เพราะไม่มีรถประจำทางผ่านวัดโดยตรง

วัดแฮอินซาเปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 04:00-21:00. น.  เข้าชมฟรี

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com