ชมหอตรวจการณ์เตี้ยวโหลว เรียนรู้วัฒนธรรมมรดกโลกหมู่บ้านไคผิง

China (จีน)

แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศจีนมีหลายแห่ง แต่ละที่ได้สะท้อนให้เห็นศิลปะวัฒนธรรม และแนวความคิดดั้งเดิมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เหมือนหอตรวจการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิงแห่งนี้ ที่ได้แสดงถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น สถานที่นี้มีอะไรน่าสนใจ


เมื่อคุณมาที่กว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จะมีสถานที่เที่ยวน่าสนใจอีกแห่ง คือ หอตรวจการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง (Kaiping Diaolou and Villages : 开平碉楼与村落) คือแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเมือง ไคผิง (开平) จังหวัดเจียงเหมิน (江门) และเมืองใกล้เคียง เป็นหอสูงหลายชั้นสร้างจากคอนกรีตเสริมแรง ต้นแบบของการสร้างมีมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิง แต่ส่วนมากที่คุณเห็นตอนนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อต่อต้านการเข้ามารุกรานของข้าศึก ซึ่งในปัจจุบันมีหอแบบนี้เหลืออยู่ในเมืองไคผิงประมาณ 1,833 หอ และประมาณ 500 หอในเมืองไถซาน ในช่วงที่มีการก่อสร้างมากสุดคือตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) ถึง ปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931)

รวมทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่คุณได้เห็นนี้ เป็นสิ่งที่ชาวจีนโพ้นทะเล ที่ได้ไปอาศัยอยู่อเมริกาและแคนาดา เพื่อหนีความยากจน โดยไปทำงานเป็นคนงานในเหมือง หรือก่อสร้างทางรถไฟ เมื่อกลับมายังหมู่บ้านได้นำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาสร้างหมู่บ้าน ซึ่งมีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมแบบจีนกับตะวันเข้าด้วยกัน คุณจะเห็นสิ่งก่อสร้างคล้ายตะวันตกผสมกับลักษณะของจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2007

สำหรับคำว่าเตี้ยวโหลว (碉楼) นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีลักษณะหอคอยสูงหลายชั้น สร้างจากคอนกรีตเสริมแรง มีหน้าต่างโดยรอบแต่อยู่สูงจากพื้นดิน มีลวดลายปูนปั้นแบบจีนประดับอยู่ตามเสาหรือบนระเบียง ส่วนด้านบนจะเปิดโล่งเหมือนดาดฟ้า เพื่อไว้ใช้สังเกตการณ์และระวังความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านด้วย


หากเดินทางถึงยังสถานที่แห่งนี้คุณจะได้เห็นหอคอยสูงๆ แบบนี้กระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านใน ไคผิงนี้มีหลายหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านที่สำคัญคุณต้องห้ามพลาด เพราะมีเตี้ยวโหลวและบ้านโบราณให้คุณได้ชม เช่น หมู่บ้านจื้อลี่ (自力村) ในตำบลถางโข่ว มีเตี้ยวโหลวมากที่สุดถึง 9 หลัง และสวนลี่หยวน (立园) เป็นสวนที่สวยที่สุดสร้างโดยชาวจีนโพ้นทะเล ภายในมีเตี้ยวโหลว 1 หลังทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเตี้ยวโหลวและอื่นๆ

รวมถึงหมู่บ้านเตียวโหลวหม่าหลงเจี้ยง (马降龙碉楼群) อยู่ในตำบลไป๋เหอ เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก มีเตียวโหลวอยู่ 7 หลัง

ส่วนหมู่บ้านเตียวโหลวจิ่นเจียงหลี่ (锦江里碉楼群) อยู่ในตำบลเสี่ยนกัง มีเตียวโหลวอยู่ 3 หลัง มีเตียวโหลวที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดเรียกว่า ชื่อว่า รุ่ยสือโหลว (瑞石楼) สูงถึง 9 ชั้น

หากคุณไปเที่ยวในแต่ละหมู่บ้าน คุณสามารถซื้อบัตรเข้าชมราคาเหมารวมทั้งหมดทุกแห่ง จะได้ราคาถูกกว่า แถมบัตรยังใช้ได้ถึงสองวัน เมื่อคุณต้องการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของจีนผสมผสานกับยุโรป มาที่หอตรวจการณ์และหมู่บ้านแห่งไคผิง เรียกว่าครบรสชาติ ทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมมรดกโลก ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสวยงาม ฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพลาดมาเที่ยวให้ได้


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com