เที่ยว-ชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ประเทศเนปาล

Nepal (เนปาล)

จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ (Bhaktapur Durbar Square) ตั้งอยู่ในเมือง ภักตะปุร์ มีความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล

จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ เคยเป็นพระราชวังของอาณาจักรภักตะปุร์ ปัจจุบันถูกขึ้นบัญชีเป็นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

 

 


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com