ข้อดีของ Gmail ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ในปัจจุบันมีประชากรของโลกที่ใช้งาน Gmail เป็นอีเมลหลักจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่สมัคร gmail นอกจากจะมีเหตุผลในเรื่องความน่าเชื่อถือและเป็นอีเมลสากลแล้ว ยังมีข้อดีอีกมากของ Gmail ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

ข้อดีของ Gmail ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

1. Gmail จะเก็บรักษาข้อมูลในอีเมลไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูอีเมลได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดก็ได้ที่มีเว็บเบราว์เซอร์

2. สามารถเข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ได้โดยตรงจาก Gmail

3. สามารถเพิ่ม Google Chat ในกล่องจดหมายของ Gmail และใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Chat ได้ใน Gmail โดยตรง

4. ผู้ใช้ Gmail สามารถจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่และค้นหาอีเมลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

5. ผู้ใช้ Gmail สามารถอ่านและร่างอีเมลโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

6. ผู้ใช้ Gmail สามารถส่งอีเมลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้สามารถใช้งาน Gmail ในขณะออฟไลน์ เพื่ออ่าน ตอบจดหมาย และ ค้นหาข้อความ Gmail หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอีเมลที่เขียน เก็บ ติดtag หรือลบทิ้งขณะที่ออฟไลน์ จะถูกดำเนินการต่อเมื่อผู้ใช้กลับมาออนไลน์อีกครั้ง

หมายเหตุ ใช้ได้เฉพาะกับเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น

เห็นข้อดีขนาดนี้แล้ว หากยังไม่มีก็ต้องรีบสมัคร gmail ใหม่ ก่อนที่ชื่อบัญชีที่จำได้ง่ายๆ จะถูกคนอื่นจับจองไปหมดก่อน


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com