“กรุงเทพฯ” บังคับสวม “หน้ากากอนามัย” ออกนอกเคหสถาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ “2 หมื่นบาท”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(25 เม.ย.64)เฟสบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 หลังพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศเป็นที่เรียบร้อย โดยให้มีการปิดการดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้ง 31 แห่ง เป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งยังเผยแพร่เอกสารมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25 ) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครอีก 1 ฉบับคือ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก  ผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ มีความผิดตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยเช่นเดียวกัน

ขณะที่ นางศิลปสวย ระวีแวงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความกังวลและห่วงใยจากตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในที่ทำงาน และที่ชุมชนต่าง ๆ  ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันโรคอย่างเข้มข้นสูงสุด  กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 ให้มีการปิดการดำเนินกิจกรรม กิจการต่างๆ ที่มีความเสี่ยง เป็นเวลา 14 วัน และขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)  และใช้การประชุมออนไลน์

นอกจากนี้ขอให้มีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานอย่างรัดกุม หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมนุมคนหรือที่มีคนแออัด  และที่สำคัญคือเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ  และต้องสวมอย่างถูกวิธีเพื่อจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ในระดับหนึ่งด้วย

รายชื่อ 46 จังหวัด บังคับสวม “หน้ากากอนามัย” ออกนอกเคหสถาน

(ข้อมูลอัพเดทถึง 25 เม.ย.64 เวลา 16.00 น.)

ภาคกลางและภาคตะวันออก 16 จังหวัด
1.กาญจนบุรี (เฉพาะตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ) 2.ปราจีนบุรี 3.เพชรบุรี 4.สุพรรณบุรี 5.พระนครศรีอยุธยา 6.สมุทรสาคร 7.ลพบุรี 8.สมุทรปราการ 9.ประจวบคีรีขันธ์ 10.ชลบุรี 11.สระบุรี 12.ตราด 13.นนทบุรี 14.นครปฐม 15.จันทบุรี และ 16.กรุงเทพมหานคร

ภาคเหนือ 6 จังหวัด
1.สุโขทัย 2.ตาก 3.เพชรบูรณ์ 4.อุตรดิตถ์ 5.ลำพูน และ 6.พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด
1.ยโสธร 2.หนองคาย 3.อุบลราชธานี 4.ชัยภูมิ 5.มหาสารคาม 6.มุกดาหาร 7.ศรีสะเกษ 8.สุรินทร์ 9.อุดรธานี 10.เลย 11.อำนาจเจริญ 12.บุรีรัมย์ 13.นครพนม และ 14.ขอนแก่น

ภาคใต้ 10 จังหวัด
1.สุราษฎร์ธานี 2.ตรัง 3.นครศรีธรรมราช 4.นราธิวาส 5.ปัตตานี 6.พังงา 7.ภูเก็ต 8.ระนอง 9.สตูล 10.สงขลา และ 11.ยะลา


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com