เที่ยว กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย

ยุโรปตะวันออก (Eastern Europe)

บราติสลาวา (Bratislava) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป

บราติสลาวาอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียครอบครองทั้งสองฝั่งของแม่น้ำดานูบและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโมราวา มีพรมแดนติดกับออสเตรียและฮังการี โดยเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีพรมแดนติดกับสองรัฐเอกราช

Bratislava Castle

 

 

Main Square

 

Bratislava Old Town

 

 

 

 

สะพาน SNP หอสังเกตุการณ์ทรงUFO

Modern Apollo Bridge

 

 

Church of St. Elizabeth (โบสถ์สีฟ้า)


ค้นหาที่พักราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ : สามารถพิมพ์ปลายทาง เป็นภาษาไทยได้
ซื้อตั๋วเดินทางราคาถูก “ทั่วโลก” ได้ที่นี่ (เลือกพาหนะเดินทางได้ทุกประเภท)
พิมพ์ต้นทาง – ปลายทาง โดยสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้

Powered by 12Go system
Booking.com